Оживете локациите си

GOOGLE STREET VIEW

Открийте Insta360 камерите на Google Street View
12K Photo 8K @ 30fps Video
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
18MP Photo 5.7K @ 30fps Video
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Защо фотографите на Google Street View се доверяват на Insta360
Insta360 Pro 2 x Google Street View - Mapping Namibia
Insta360 Pro 2 x Google Street View - Mapping Zanzibar